Tủ Lạnh Samsung

Chế độ xem lưới:
-23%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RF56K9041SG/SV - 644L Việt Nam

(0)
55.489.000 VNĐ 72.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RF56K9041SG-SV Model: Samsung-RF56K9041SG-SV Dung tích tổng: 564L Dung tích ngăn đá: 203 lít Dung tích ngăn lạnh: 361 lít Chiều rộng: 908 mm Chiều cao thực có bản lề: 1825 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 733 mm Khối lượng thực: 153 kg Số lượng kệ: 5 Số ..

-40%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS64T5F01B4/SV - 641L Việt Nam

(0)
36.189.000 VNĐ 59.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS64T5F01B4-SV Model: Samsung-RS64T5F01B4-SV Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 641  lít Dung tích ngăn đá: 202 lít Dung tích ngăn lạnh: 415 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1780 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 115 kg ..

-7%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS64R5301B4/SV - 641L Việt Nam

(0)
34.399.000 VNĐ 36.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS64R5301B4-SV Model: Samsung-RS64R5301B4-SV Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 660 lít Dung tích ngăn đá: 202 lít Dung tích ngăn lạnh: 415 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1780 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 118 kg ..

-18%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS64R53012C/SV - 617L Việt Nam

(0)
34.290.000 VNĐ 41.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS64R53012C-SV Model: Samsung-RS64R53012C-SV Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 660 lít Dung tích ngăn đá: 202 lít Dung tích ngăn lạnh: 415 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1780 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 118 kg ..

-20%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS64R5101SL/SV - 660L Việt Nam

(0)
30.399.000 VNĐ 37.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS64R5101SL-SV Model: Samsung-RS64R5101SL-SV Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 660 lít Dung tích ngăn đá: 229 lít Dung tích ngăn lạnh: 418 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1780 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 109 kg ..

-20%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS552NRUA9M - 538L Việt Nam

(0)
29.489.000 VNĐ 36.899.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS552NRUA9M Model: Samsung-RS552NRUA9M Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 641  lít Dung tích ngăn đá: 197 lít Dung tích ngăn lạnh: 341 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1789 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 115 kg ..

-11%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS62R5001B4 - 680L Việt Nam

(0)
20.399.000 VNĐ 22.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS62R5001B4 Model: Samsung-RS62R5001B4 Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 680 L Dung tích ngăn đá: 126 lít Dung tích ngăn lạnh: 298 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1780 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 101 kg Số..

-12%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RS62R5001M9 - 680L Việt Nam

(0)
18.399.000 VNĐ 20.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RS62R5001M9 Model: Samsung-RS62R5001M9 Tủ lạnh Side by Side Dung tích tổng: 680 lít Dung tích ngăn đá: 229 lít Dung tích ngăn lạnh: 418 lít Chiều rộng: 912 mm Chiều cao thực có bản lề: 1780 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 716 mm Khối lượng thực: 101 kg ..

-9%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT50K6631BS/SV - 514L Việt Nam

(0)
17.189.000 VNĐ 18.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT50K6631BS-SV Model: Samsung-RT50K6631BS-SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus Dung tích tổng: 464 lít Dung tích ngăn đá:111 lít Dung tích ngăn lạnh:340 lít Chiều rộng: 700 mm Chiều cao: 1825 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 726 mm Khối lượng thực: 78 kg ..

-16%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT58K7100BS/SV - 583L Việt Nam

(0)
16.249.000 VNĐ 19.390.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT58K7100BS-SV Model: Samsung-RT58K7100BS-SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus Dung tích tổng: 594 lít Dung tích ngăn đá:160 lít Dung tích ngăn lạnh:426 lít Kích thước - Khối lượng:Cao 178.7 cm - Rộng 83.6 cm -  Sâu 78.8 cm - Khối lượng 97 kg 2 dàn lạnh độc lập - tươ..

-18%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT46K6836SL/SV - 464L Việt Nam

(0)
15.139.000 VNĐ 18.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT46K6836SL-SV Model: Samsung-RT46K6836SL-SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus Dung tích tổng: 464 lít Dung tích ngăn đá:111 lít Dung tích ngăn lạnh:340 lít Chiều rộng: 700 mm Chiều cao: 1825 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 726 mm Khối lượng thực: 78 kg ..

-23%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT46K6885BS/SV - 451L Việt Nam

(0)
14.489.000 VNĐ 18.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT46K6885BS-SV Model: Samsung-RT46K6885BS-SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus Dung tích tổng: 464 lít Dung tích ngăn đá:111 lít Dung tích ngăn lạnh:340 lít Chiều rộng: 700 mm Chiều cao: 1825 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 726 mm Khối lượng thực: 78 kg 2 dàn lạnh độc lập -..

-23%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT46K6885BS/SV - 451L Việt Nam

(0)
14.489.000 VNĐ 18.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT46K6885BS-SV Model: Samsung-RT46K6885BS-SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus Dung tích tổng: 464 lít Dung tích ngăn đá:111 lít Dung tích ngăn lạnh:340 lít Chiều rộng: 700 mm Chiều cao: 1825 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 726 mm Khối lượng thực: 78 kg ..

-20%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT35K5982BS/SV - 360L Việt Nam

(0)
14.289.000 VNĐ 17.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT35K5982BS-SV Model: Samsung-RT35K5982BS-SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 375 lít Dung tích ngăn đá:88 lít Dung tích ngăn lạnh:272 lít Chiều rộng: 600  mm Chiều cao: 1715 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 668 mm Khối lượng thực: 65 kg ..

-22%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT35K50822C/SV - 360L Việt Nam

(0)
13.789.000 VNĐ 17.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT35K50822C-SV Model: Samsung-RT35K50822C-SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 377 lít Dung tích ngăn đá:88 lít Dung tích ngăn lạnh:274 lít Chiều rộng: 686  mm Chiều cao: 1715 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 670.5 mm Khối lượng thực: 73 kg ..

-24%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT38K5982DX - 380L Việt Nam

(0)
12.489.000 VNĐ 16.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT38K5982DX Model: Samsung-RT38K5982DX Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 383 lít Dung tích ngăn đá:71 lít Dung tích ngăn lạnh:293 lít Chiều rộng: 675 mm Chiều cao: 1785 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 668 mm Khối lượng thực: 63.5 kg 2 dàn..

-11%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT38K5930DX - 383L Việt Nam

(0)
12.389.000 VNĐ 13.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT38K5930DX Model: Samsung-RT38K5930DX Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 383 lít Dung tích ngăn đá:71 lít Dung tích ngăn lạnh:248 lít Chiều rộng: 675 mm Chiều cao: 1785 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 668 mm Khối lượng thực: 63.5 kg 2 dàn..

-11%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT38K50822C/SV - 380L Việt Nam

(0)
12.389.000 VNĐ 13.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT38K50822C-SV Model: Samsung-RT38K50822C-SV Tủ lạnh hai cửa Twin Cooling Plus Dung tích tổng: 394 lít Dung tích ngăn đá:87 lít Dung tích ngăn lạnh:293 lít Chiều rộng: 686 mm Chiều cao: 1785 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 670.5 mm Khối lượng thực: 75 kg ..

-20%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RB30N4010BU/SV - 310L Việt Nam

(0)
12.089.000 VNĐ 15.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RB30N4010BU-SV Model: Samsung-RB30N4010BU-SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới Dung tích tổng: 315L Dung tích ngăn đá: 92 lít Dung tích ngăn lạnh: 218 lít Chiều rộng: 595 mm Chiều cao thực có bản lề: 1700 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 663 mm Khối lượng thực: 61...

-20%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT35K5982S8/SV - 375L Việt Nam

(0)
11.789.000 VNĐ 14.690.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT35K5982S8-SV Model: Samsung-RT35K5982S8-SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 375 lít Dung tích ngăn đá:88 lít Dung tích ngăn lạnh:272 lít Chiều rộng: 600  mm Chiều cao: 1715 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 668 mm Khối lượng thực: 65 kg ..

-17%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT-32K5932BU/SV - 319L Việt Nam

(0)
11.589.000 VNĐ 13.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT-32K5932BU-SV Model: Samsung-RT-32K5932BU-SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 327 lít Dung tích ngăn đá:72 lít Dung tích ngăn lạnh: 247 lít Chiều rộng: 600  mm Chiều cao: 1715 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 672 mm Khối lượng thực: 59 kg ..

-43%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RL4364SBABS/SV - 458L Việt Nam

(0)
11.129.000 VNĐ 19.390.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RL4364SBABS-SV Model: Samsung-RL4364SBABS-SV RF56K9041SG Dung tích tổng: 458 L Dung tích ngăn đá: 126 lít Dung tích ngăn lạnh: 298 lít Chiều rộng:700 mm Chiều cao thực có bản lề: 1850  mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 705 mm Khối lượng thực: 83 kg Số lượ..

-29%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RB-30N4170S8SV - 307L Việt Nam

(0)
10.769.000 VNĐ 15.190.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RB-30N4170S8SV Model: Samsung-RB-30N4170S8SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới Dung tích tổng: 313L Dung tích ngăn đá: 92 lít Dung tích ngăn lạnh: 215 lít Chiều rộng: 595 mm Chiều cao thực có bản lề: 1700 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 663 mm Khối lượng thực: 61...

-33%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT38K5982SL/SV - 394L Việt Nam

(0)
10.519.000 VNĐ 15.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT38K5982SL-SV Model: Samsung-RT38K5982SL-SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 383 lít Dung tích ngăn đá:87 lít Dung tích ngăn lạnh:293 lít Chiều rộng: 675 mm Chiều cao: 1785 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 668 mm Khối lượng thực: 63.5 kg ..

-15%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RB-30N4010S8SV - 307L Việt Nam

(0)
10.189.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RB-30N4010S8SV Model: Samsung-RB-30N4010S8SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới Dung tích tổng: 315L Dung tích ngăn đá: 92 lít Dung tích ngăn lạnh: 218 lít Chiều rộng: 595 mm Chiều cao thực có bản lề: 1700 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 663 mm Khối lượng thực: 61...

-26%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RT32K5932BY/SV - 319L Việt Nam

(0)
10.089.000 VNĐ 13.590.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RT32K5932BY-SV Model: Samsung-RT32K5932BY-SV Tủ lạnh hai cửa Digital Inverter Dung tích tổng: 327 lít Dung tích ngăn đá:72 lít Dung tích ngăn lạnh: 247 lít Chiều rộng: 600  mm Chiều cao: 1715 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 672 mm Khối lượng thực: 59 kg ..

-43%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RL4034SBAS8/SV - 424L Việt Nam

(0)
9.989.000 VNĐ 17.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RL4034SBAS8-SV Model: Samsung-RL4034SBAS8-SV RF56K9041SG Dung tích tổng: 424L Dung tích ngăn đá: 126 lít Dung tích ngăn lạnh: 298 lít Chiều rộng:700 mm Chiều cao thực có bản lề: 1700 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 746.6 mm Khối lượng thực: 80 kg Số lượ..

-23%
Xem nhanh

Tủ lạnh Samsung RB27N4170BU/SV - 276L Việt Nam

(0)
9.789.000 VNĐ 12.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Samsung RB27N4170BU-SV Model: Samsung-RB27N4170BU-SV Tủ lạnh hai cửa Ngăn Đông Dưới Dung tích tổng: 282L Dung tích ngăn đá: 92 lít Dung tích ngăn lạnh: 188 lít Chiều rộng: 595 mm Chiều cao thực có bản lề: 1580 mm Chiều sâu với tay cầm cửa: 663 mm Khối lượng thực: 58 ..

Hiển thị 1 đến 28 trong 42 (2 Trang)

Tủ Lạnh Samsung

Call Zalo Chat Facebook Messenger