Tủ Lạnh Electrolux

Chế độ xem lưới:
-10%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EHE6879A-B - 617L Thái Lan

(0)
38.489.000 VNĐ 42.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EHE6879A-B Model: Electrolux-EHE6879A-B Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 681  Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 913x1782x746(RxCxS)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter Dung tích tủ..

-7%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EQE6909A-BVN - 695L Thái Lan

(0)
31.489.000 VNĐ 33.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EQE6909A-BVN Model: Electrolux-EQE6909A-BVN Tủ lạnh đen 4 cửa kiểu Pháp Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 622 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1935 mm (C)  x 905 mm (R) x 775 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - I..

-5%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EHE5224B-A - 524L Thái Lan

(0)
25.389.000 VNĐ 26.690.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EHE5224B-A Model: Electrolux-EHE5224B-A Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 524 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 796x1725x771(RxCxS) mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter Dung tích tủ..

-9%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETE5720B-G - 537L Thái Lan

(0)
18.089.000 VNĐ 19.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETE5720B-G Model: Electrolux-ETE5720B-G Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 573 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 796x1825x723(RxCxS) mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter Dung tích tủ..

-6%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB5400B-H - 431L Thái Lan

(0)
16.389.000 VNĐ 17.390.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB5400B-H Model: Electrolux-ETB5400B-H Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 503 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725mm (C)  x 796 mm (R) x 723 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-18%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB5702GA - 350L Thái Lan

(0)
15.989.000 VNĐ 19.500.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB5702GA Model: Electrolux-ETB5702GA Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 573 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725mm (C)  x 796 mm (R) x 723 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-7%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EBE4500B-G - 317L Thái Lan

(0)
15.789.000 VNĐ 16.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EBE4500B-G Model: Electrolux-EBE4500B-G Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 421 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725 mm (C) x 699 mm (R) x 723 mm (S) Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-7%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB4600B-H - 431L Thái Lan

(0)
13.489.000 VNĐ 14.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB4600B-H Model: Electrolux-ETB4600B-H Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 431 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725mm (C)  x 699 mm (R) x 723 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-19%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EBE4500B-H - 317L Thái Lan

(0)
13.489.000 VNĐ 16.590.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EBE4500B-H Model: Electrolux-EBE4500B-H Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 421 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725 mm (C) x 699 mm (R) x 723 mm (S) Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-7%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB4600B-G - 431L Thái Lan

(0)
13.289.000 VNĐ 14.290.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB4600B-G Model: Electrolux-ETB4600B-G Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 431 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725mm (C)  x 699 mm (R) x 723 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-12%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EHE5220AA - 474L Thái Lan

(0)
13.149.000 VNĐ 15.000.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EHE5220AA Model: Electrolux-EHE5220AA Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 524 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725 mm (C) x 699 mm (R) x 723 mm (S) Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-23%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB5400B-G - 431L Thái Lan

(0)
13.089.000 VNĐ 17.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB5400B-G Model: Electrolux-ETB5400B-G Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 503 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1725mm (C)  x 796 mm (R) x 723 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-0%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400J-A - 320L Thái Lan

(0)
9.990.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400J-A Model: Electrolux-ETB3400J-A Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 320 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1645 mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-20%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EME3700H-A - 334L Thái Lan

(0)
9.489.000 VNĐ 11.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EME3700H-A Model: Electrolux-EME3700H-A Tủ lạnh 3 cửa Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 337 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1810 mm (C)  x 598 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter Du..

-24%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EME3700H-H - 337L Thái Lan

(0)
9.089.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EME3700H-H Model: Electrolux-EME3700H-H Tủ lạnh 3 cửa Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 337 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1810 mm (C)  x 598 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter Du..

-49%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETE3500AG - 350L Thái Lan

(0)
7.489.000 VNĐ 14.790.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETE3500AG Model: Electrolux-ETE3500AG Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 369 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1755mm (C)  x 598 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-34%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700J-H - 350L Thái Lan

(0)
7.489.000 VNĐ 11.290.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700J-H Model: Electrolux-ETB3700J-H Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 350 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1755mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-32%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700J-A - 350L Thái Lan

(0)
7.489.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700J-A Model: Electrolux-ETB3700J-A Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 350 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1755mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-28%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EBB3400H-H - 317L Thái Lan

(0)
6.689.000 VNĐ 9.290.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EBB3400H-H Model: Electrolux-EBB3400H-H Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L):  320 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1645 mm (C) x 595 mm (R) x 650 mm (S) Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ làm lạnh 360 Công nghệ..

-38%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700H-A - 350L Thái Lan

(0)
6.489.000 VNĐ 10.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700H-A Model: Electrolux-ETB3700H-A Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 350 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1755mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-37%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400J-H - 320L Thái Lan

(0)
6.489.000 VNĐ 10.290.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400J-H Model: Electrolux-ETB3400J-H Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 320 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1645 mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter Dung tích tủ đông lớn  ..

-20%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB2802J-H - 256L Thái Lan

(0)
6.489.000 VNĐ 8.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB2802J-H Model: Electrolux-ETB2802H-J Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 256 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1605 mm (C)  x 540 mm (R) x 615 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-24%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB2802J-A - 256L Thái Lan

(0)
6.489.000 VNĐ 8.590.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB2802J-A Model: Electrolux-ETB2802H-J Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 260 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1605 mm (C)  x 540 mm (R) x 615 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-18%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB2502J-A - 431L Thái Lan

(0)
6.289.000 VNĐ 7.690.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB2502J-A Model: Electrolux-ETB2502J-A Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 225 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1470 mm (C)  x 540 mm (R) x 615 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-45%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700H-H - 350L Thái Lan

(0)
6.089.000 VNĐ 10.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3700H-H Model: Electrolux-ETB3700H-H Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 350 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1755mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-25%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux EBB2802H-H - 250L Thái Lan

(0)
5.889.000 VNĐ 7.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux EBB2802H-H Model: Electrolux-EBB2802H-H Tủ lạnh ngăn đá dưới Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 250 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1605 mm (C) x 540 mm (R) x 615 mm (S) Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-40%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400H-H - 318L Thái Lan

(0)
5.789.000 VNĐ 9.690.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400H-H Model: Electrolux-ETB3400H-H Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 320 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1645 mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

-40%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400H-A - 320L Thái Lan

(0)
5.789.000 VNĐ 9.590.000 VNĐ

Tủ Lạnh Electrolux ETB3400H-A Model: Electrolux-ETB3400H-A Tủ lạnh ngăn đá trên Chất liệu cửa tủ lạnh: Sơn tĩnh điện Dung tích (L): 320 Dòng điện 220V/50Hz/1.5A Kích thước: 1645 mm (C)  x 595 mm (R) x 650 mm (S)mm Thiết kế hiện đại, sang trọng Công nghệ tiết kiệm điện - Inverter ..

Hiển thị 1 đến 28 trong 33 (2 Trang)

Tủ Lạnh Electrolux

Call Zalo Chat Facebook Messenger