Tủ Lạnh Panasonic

Chế độ xem lưới:
-5%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-F603GT-X2 - 589L Việt Nam

(0)
70.489.000 VNĐ 74.440.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-F603GT-X2 Model: Panasonic-NR-F603GT-X2 Dung tích tổng cộng: 589L Ngăn đông: 111 L Ngăn mát: 304 L Ngăn làm đông Fresh Freezing 33 L Ngăn làm đá 19 L Ngăn rau quả: 122 L Kích thước (mm) 685 x 745 x 1.828 mm Trọng lượng (Kg) 114 Điện áp (V) 220V ..

--4%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-F503GT-X2 - 491L Việt Nam

(0)
62.389.000 VNĐ 60.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-F503GT-X2 Model: Panasonic-NR-F503GT-X2 Dung tích tổng cộng: 491L Ngăn đông: 90 L Ngăn mát: 253 L Ngăn rau quả: 104 L Kích thước (mm) 650 x 699 x 1.828mm Trọng lượng (Kg) 105 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R60..

-6%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-F503GT-T2 - 491L Việt Nam

(0)
56.389.000 VNĐ 59.740.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-F503GT-T2 Model: Panasonic-NR-F503GT-T2 Dung tích tổng cộng: 550L Ngăn đông: 156,0 L Ngăn mát: 394,0 L Ngăn rau quả: 50,0 L Kích thước (mm) 650 x 699 x 1.828mm Trọng lượng (Kg) 105 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạn..

-33%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-F603GT-N2 - 589L Việt Nam

(0)
45.399.000 VNĐ 67.890.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-F603GT-N2 Model: Panasonic-NR-F603GT-N2 Dung tích tổng cộng: 589L Ngăn đông: 111 L Ngăn mát: 304 L Ngăn làm đông Fresh Freezing 33 L Ngăn làm đá 19 L Ngăn rau quả: 122 L Kích thước (mm) 685 x 745 x 1.828 mm Trọng lượng (Kg) 105 Điện áp (V) 220V ..

-8%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-DZ600GXVN - 491L Việt Nam

(0)
35.049.000 VNĐ 37.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-DZ600GXVN Model: Panasonic-NR-DZ600GXVN Dung tích tổng cộng: 550L Ngăn đông: 156,0 L Ngăn mát: 394,0 L Ngăn rau quả: 50,0 L Kích thước (mm) 805 x 790 x 1.846 mm Trọng lượng (Kg) 100Kg Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạ..

-17%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-DZ600GKVN - 491L Việt Nam

(0)
27.539.000 VNĐ 32.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-DZ600GKVN Model: Panasonic-NR-DZ600GKVN Dung tích tổng cộng: 550L Ngăn đông: 156,0 L Ngăn mát: 394,0 L Ngăn rau quả: 50,0 L Kích thước (mm) 805 x 790 x 1.846 mm Trọng lượng (Kg) 100Kg Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất ..

-22%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-CY550GKVN - 494L Việt Nam

(0)
23.569.000 VNĐ 30.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-CY550GKVN Model: Panasonic-NR-CY550GKVN Dung tích tổng cộng: 494 L Ngăn đông: 134,0 L Ngăn mát: 360,0 L Ngăn rau quả: 46,5 L Kích thước (mm) 770 x 743 x 1,714 mm Trọng lượng (Kg) 89 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạ..

-22%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX460GKVN - 410L Việt Nam

(0)
16.489.000 VNĐ 21.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX460GKVN Model: Panasonic-NR-BX460GKVN Dung tích tổng cộng: 410 L Ngăn đông: 112 L Ngăn mát: 298 L Kích thước (mm) 680 x 700 x 1764 mm Trọng lượng (Kg) 74 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng l..

-22%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL381GKVN - 366L Việt Nam

(0)
15.989.000 VNĐ 20.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL381GKVN Model: Panasonic-NR-BL381GKVN Dung tích tổng cộng: 326 L Ngăn đông: 98L Ngăn mát: 228L Kích thước (mm) 650 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 63 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Tiết kiệm năng lượng Đèn LED cao cấp ..

-8%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV360WSVN - 322L Việt Nam

(0)
15.589.000 VNĐ 16.900.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV360GKVN Model: Panasonic-NR-BV360GKVN Dung tích tổng cộng: 322L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 237L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1785mm Trọng lượng (Kg) 63 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-9%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV360GKVN - 322L Việt Nam

(0)
15.589.000 VNĐ 17.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV360GKVN Model: Panasonic-NR-BV360GKVN Dung tích tổng cộng: 322L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 237L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1785mm Trọng lượng (Kg) 63 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BC360WKVN - 322L Việt Nam

(0)
15.259.000 VNĐ 17.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BC360WKVN Model: Panasonic-NR-BC360WKVN Dung tích tổng cộng: 322L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 237L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1785mm Trọng lượng (Kg) 60 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: R600a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng lượng ..

-21%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX410GKVN - 368L Việt Nam

(0)
15.089.000 VNĐ 19.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX410GKVN Model: Panasonic-NR-BX410GKVN Dung tích tổng cộng: 368 L Ngăn đông: 112 L Ngăn mát: 256 L Kích thước (mm) 685 x 698 x 1624mm Trọng lượng (Kg) 72 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lư..

-14%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL381WKVN - 366L Việt Nam

(0)
14.989.000 VNĐ 17.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL381WKVN Model: Panasonic-NR-BL381WKVN Dung tích tổng cộng: 366L Ngăn đông: 98L Ngăn mát: 268L Kích thước (mm) 650 x 656 x 1785mm Trọng lượng (Kg) 64 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-9%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV320GKVN - 290L Việt Nam

(0)
14.169.000 VNĐ 15.590.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV320GKVN Model: Panasonic-NR-BV320GKVN Dung tích tổng cộng: 290L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 205L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 61 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-9%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV320WKVN - 290L Việt Nam

(0)
13.859.000 VNĐ 15.290.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV320WKVN Model: Panasonic-NR-BV320WKVN Dung tích tổng cộng: 290L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 205L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 56 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-8%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV320WSVN - 290L Việt Nam

(0)
13.789.000 VNĐ 15.009.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV320WSVN Model: Panasonic-NR-BV320WSVN Dung tích tổng cộng: 290L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 205L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 56 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-32%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX460WKVN - 410L Việt Nam

(0)
13.689.000 VNĐ 20.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX460WKVN Model: Panasonic-NR-BX460WKVN Dung tích tổng cộng: 410 L Ngăn đông: 112 L Ngăn mát: 298 L Kích thước (mm) 685 x 698 x 1764 mm Trọng lượng (Kg) 70 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng l..

-18%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BC360QKVN - 322L Việt Nam

(0)
13.189.000 VNĐ 16.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BC360QKVN Model: Panasonic-NR-BC360QKVN Dung tích tổng cộng: 322L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 237L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1785mm Trọng lượng (Kg) 34 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: R600a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng lượng ..

-11%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL351WKVN - 326L Việt Nam

(0)
12.489.000 VNĐ 13.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL351WKVN Model: Panasonic-NR-BL351GKVN Dung tích tổng cộng: 326 L Ngăn đông: 98L Ngăn mát: 228L Kích thước (mm) 650 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 63 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: HFC-134a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng lượ..

-9%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL280WKVN - 255L Việt Nam

(0)
12.029.000 VNĐ 13.190.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL280WKVN Model: Panasonic-NR-BL280WKVN Dung tích tổng cộng: 255L Ngăn đông: 85 L Ngăn mát: 170 L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1505mm Trọng lượng (Kg) 41 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: R600a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng lượng..

-35%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX410WKVN - 368L Việt Nam

(0)
11.689.000 VNĐ 18.090.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BX410WKVN Model: Panasonic-NR-BX410WKVN Dung tích tổng cộng: 368 L Ngăn đông: 112 L Ngăn mát: 256 L Kích thước (mm) 685 x 698 x 1624mm Trọng lượng (Kg) 67 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lư..

-12%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL359PKVN - 326L Việt Nam

(0)
11.189.000 VNĐ 12.700.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL359PKVN Model: Panasonic-NR-BL359PKVN Dung tích tổng cộng: 326 L Ngăn đông: 98L Ngăn mát: 228L Kích thước (mm) 650 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 63 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Tiết kiệm năng lượng Đèn LED cao cấp ..

-18%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL351GKVN - 326L Việt Nam

(0)
11.089.000 VNĐ 13.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL351GKVN Model: Panasonic-NR-BL351GKVN Dung tích tổng cộng: 326 L Ngăn đông: 98L Ngăn mát: 228L Kích thước (mm) 650 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 63 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: HFC-134a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng lượ..

-9%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL340PKVN - 306L Việt Nam

(0)
10.489.000 VNĐ 11.490.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL340PKVN Model: Panasonic-NR-BL340PKVN Dung tích tổng cộng: 306 L Ngăn đông: 82 L Ngăn mát: 224 L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1645mm Trọng lượng (Kg) 53 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: HFC-134a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng l..

-32%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV280QSVN - 255L Việt Nam

(0)
8.589.000 VNĐ 12.640.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BV280QSVN Model: Panasonic-NR-BV280QSVN Dung tích tổng cộng: 255L Ngăn đông: 85L Ngăn mát: 170L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1505mm Trọng lượng (Kg) 64 Điện áp (V) 220V Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 5 Môi chất lạnh: R600a Tiết kiệm năng lượng ..

-31%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL300PKVN - 268L Việt Nam

(0)
7.989.000 VNĐ 11.660.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BL300PKVN Model: Panasonic-NR-BL300PKVN Dung tích tổng cộng: 268 L Ngăn đông: 82 L Ngăn mát: 186 L Kích thước (mm) 601 x 656 x 1505mm Trọng lượng (Kg) 49 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: R600a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng lượn..

-23%
Xem nhanh

Tủ Lạnh Panasonic NR-BA229PKVN - 188L Việt Nam

(0)
6.189.000 VNĐ 7.990.000 VNĐ

Tủ Lạnh Panasonic NR-BA229PKVN Model: Panasonic-NR-BA229PKVN Dung tích tổng cộng: 188L Ngăn đông: 53.0 L Ngăn mát: 135.0 L Kích thước (mm) 526 x 584 x 1393 mm Trọng lượng (Kg) 34 Điện áp (V) 220V Môi chất lạnh: R600a Chỉ số tiêu thụ năng lượng (sao) 4 Tiết kiệm năng ..

Hiển thị 1 đến 28 trong 34 (2 Trang)

Tủ Lạnh Panasonic

Call Zalo Chat Facebook Messenger